Malé náměstí č.456, Praha 1 | publikované: 1.december, 1998


Rekonštrukcia súboru Malé nám.č.456, Karlova ul.č.455, Praha 1
Karlova ul.455, Praha 1
investor: Flow East Reality, a.s.
Spolupráca s Collingwood & Partners
spoluautori: R.Collingwood, I.Brian, H.Kunssbergerová, L.D´.Agostino
realizácia 1998