Školský areál Kunratice, Praha 4 | publikované: 1.december, 2005


Rozšírenie a dostavba rozostavaného školského areálu, Kunratice Praha 4
investor: British International School of Praque
štúdia 2005
autor pôvodnej stavby: arch.L.Machová