Hospic Hudečkova, Praha 4 | publikované: 1.december, 2006


Overovacia štúdia hospicového zariadenia Praha 4
investor: Městská část Praha 4
štúdia: 2006