Hospic Malovická, Praha 4 | publikované: 4.december, 2007

Hospic Malovická, Praha 4
Overovacia štúdia hospicového zariadenia Praha 4
investor: Městská část Praha 4
spoluautor: Ján Kostrian
štúdia: 2007