Štúdia dostavby CMZ, Považská Bystrica | publikované: 1.december, 2007


Štúdia dostavby CMZ, Považská Bystrica
spoluautori: arch.L.Vrbica, arch.J.Kostrian, ing.Kalusová
investor: mesto Považská Bystrica
overovacia štúdia 2007