Obslužný areál FNLP, Košice | publikované: 15.december, 2009

Obslužný areál FNLP, Košice
Urbanistická štúdia prestavby územia obslužného areálu FNLP na Ipeľskej ulici v Košiciach
spoluautor: arch.J.Kostrian
obsarávateľ: ÚHA Košice
štúdia 2009