Polyfunkčný objekt, Košice | publikované: 7.november, 2010

Polyfunkčný objekt, Košice
Návrh novostavby polyfunkčného objektu v Košiciach – štúdia, projekt na územné konanie,
Spoluautor: J.Kostrian
Projekt nadväzuje na spracovanú urbanistickú štúdiu Obslužný areál FLNP Košice.