Kláštor kapucínov, Pezinok | publikované: 10.október, 2011

Rekonštrukcia a dostavba areálu kláštora kapucínov v Pezinku, štúdia, projekt 1.etapy
spolupráca: Ladislav Tkáčik OFMCap.
viac: www.projektpezinok.com
V areáli bola dokončená realizácia 1.etapy – obnova historických striech a krovov.

Projekt novostavby Fratiškánskeho inštitútu bol legalizovaný v územnom konaní.

Investor upustil od jeho realizácie.