Múzeum L. Mattyaszovského, Okoličné | publikované: 20.november, 2011


Realizácia múzea v areáli Kláštora františkánov v Okoličnom obsahujúca okrem zriadenia expozície sakrálneho umenia i sprístupnenie kláštornej chodby z priestoru hlavnej lode Kostola sv.Petra z Alkantary prostredníctvom obnovenia odkrytého pôvodného vstupu do lode kostola. /foto:Jožo J. Jarošík/

Realizácia bola ocenená výročnou cenou revue Pamiatky a múzeá za rok 2011 v kategórii expozícia a bola nominovaná na cenu ARCH 2012.