cizs, spišská belá | publikované: 15.september, 2019

Návrh novostavby zdravotného strediska v Spišskej Belej

spoluautori  Ľ.Gallo, J.Runanin
štúdia, ÚR /2018