pbis, praha | publikované: 10.september, 2019

 

Overovacie štúdie dostavieb školských areálov

Prague British International School – Nort Anglia Education

/areál  Kamýk, areál Libuš, areál Vlastina/

štúdie  2018-2019