rekonštrukcia a dostavba dvorných traktov historického súboru špitálska, bratislava | máj, 2020

Kaplnka sv.Anny, Dóm sv.Martina Bratislava | september, 2019

blok E, areál UPJŠ košice | august, 2019

rekonštrukcia objektu rudnayovo námestie 3, bratislava | apríl, 2014

Farský kostol,Pezinok | jún, 2012

Kláštor kapucínov, Bratislava | jún, 2012

Múzeum L. Mattyaszovského, Okoličné | november, 2011

Kláštor kapucínov, Pezinok | október, 2011

Obnova striech a krovov Kostola sv.Petra z Alkantary, Okoličné | november, 2010

Kaštiel Jaklovce | december, 2008

Kaštiel Barca, Košice | december, 2007

Vilémova dvorana, Olomouc | december, 2005

Malé náměstí č.456, Praha 1 | december, 1998

Palác Ericsson, Praha 1 | december, 1995

Václavské náměstí č.57, Praha 1 | december, 1995