Urbanistická štúdia Domino II, Košice | január, 2021

Obslužný areál FNLP, Košice | december, 2009

Kopa-Girbeš, Košice | december, 2008

Umiestnenie zariadení športu Košice | december, 2007

Štúdia dostavby CMZ, Považská Bystrica | december, 2007

Bratislava centrum, časť Petržalka | december, 2004