profil
• predstavenie spoločnosti
G-ATELIÉR je architektonická kancelária zaoberajúca sa celým rozsahom architektonicko-urbanistických služieb od spracovania návrhov rozvojových zámerov v konkrétnych územiach cez spracovanie architektonických štúdií stavieb až po návrhy ich interiérov. Okrem projekčnej činnosti zabezpečujeme i legalizáciu stavieb, zastupujeme konkrétnych investorov a poskytujeme poradenskú činnosť v predmetnom obore. Samostatnou časťou nášho portfólia sú práce venované obnove historických stavieb a súborov. Svoje služby poskytujeme v rámci Slovenskej a Českej republiky, kde sme realizovali viacero projektov samostatne i ako súčasť medzinárodných tímov.

• história
1991 – založenie ateliéru
1993-1996 – spolupráca s Jestico+Whiles Architects
1994 – autorizácia SKA
1995 – autorizácia ČKA
1995-1997 – spolupráca s ateliérom Arkona Košice
1996-1998 – spolupráca s Collingwood and Partners, Praha
2001-2005 – spolupráca s Aukett Europe
2006-2009 – spolupráca s Aukett Fitzroy Robinson
2007 – transformácia ateliéru na s.r.o.

• kolektív
ing.arch.Július Rybák, autorizovaný architekt SKA,ČKA, ing.arch.Ľubomír Bobák, ing.arch.Katarína Gáboriková, ing.Pavol Mikolaj, ing.arch.Lea Rybáková, ing.J.Siničák autorizovaný inžinier SKSI

G-ATELIÉR dlhodobo spolupracuje s tímom autorizovaných projektantov vo všetkých dotknutých profesiách

• curriculum vitae
CV vo formáte PDF.