Ambasáda SR, Berlín | publikované: 1.december, 2003

Amba­sá­da SR, Ber­lín
spo­lu­au­to­ri: J.Kostrian, E. Trem­bu­ľák
súťaž 2003