Podkrovný byt Mäsiarska, Košice | publikované: 1.december, 2005


Vostav­ba bytu do pod­krov­ných pries­to­rov, Mäsiar­ska uli­ca Koši­ce
Mäsiar­ska uli­ca, Koši­ce
inves­tor: súkrom­ná oso­ba
štú­dia 2004
rea­li­zá­cia 1.etapa 2005