Porsche centrum, Košice | publikované: 1.december, 2005


Pors­che cen­trum Koši­ce
inves­tor: Auto Gáb­riel, s.r.o.
ove­ro­va­cia štú­dia 2005