Rekonštrukcia montážnych priestorov Glunz + Jesen, Prešov | publikované: 12.december, 2005


Rekon­štruk­cia mon­táž­nych pries­to­rov Glunz + Jesen, Pre­šov
inves­tor: Glunz+Jensen, Dán­sko
spo­lu­prá­ca s Aukett Slo­ven­sko
spo­lu­au­tor: M.Frecer
rea­li­zá­cia 2005