Audi centrum, Košice | publikované: 1.december, 2006


Audi cen­trum Koši­ce
inves­tor: Auto Gáb­riel, s.r.o.
rea­li­zá­cia 2006

autor pou­ži­té­ho kon­cep­tu Audi Sho­wro­om B2: Shmid­hu­ber & Par­tner