Štúdia dostavby CMZ, Považská Bystrica | publikované: 1.december, 2007


Štú­dia dostav­by CMZ, Považ­ská Bys­tri­ca
spo­lu­au­to­ri: arch.L.Vrbica, arch.J.Kostrian, ing.Kalusová
inves­tor: mes­to Považ­ská Bys­tri­ca
ove­ro­va­cia štú­dia 2007