Vilapark KANKORD, Košice | publikované: 21.december, 2008

Vilapark KANKORD, Košice

Obyt­ný súbor Vila­park Kan­kord, Sta­rá sečov­ská ces­ta Koši­ce
štú­dia 2007, pro­jekt na územ­né roz­hod­nu­tie 2008
spo­lu­au­tor: arch.Ján Kos­trian
inves­tor: Vila­park Kan­kord, s.r.o.