Rodinný dom, Griňava | publikované: 9.december, 2009

Rodinný dom, Griňava
Štú­dia rodin­né­ho domu, Gri­ňa­va-Pezi­nok
inves­tor: súkrom­ná oso­ba
štú­dia 2009