Farský kostol,Pezinok | publikované: 10.jún, 2012


Ponu­ko­vá štú­dia dostav­by inte­ri­é­rov Kos­to­la Pan­ny Márie Nane­bov­za­tej v Pezin­ku