rodinný dom, košická nová ves | publikované: 1.apríl, 2014

knv00

 

Novo­stav­ba rodin­né­ho domu v Košic­kej Novej Vsi.

Štú­dia, pro­jekt 2014