autocentrum vw sever, košice | publikované: 31.december, 2014

Are­ál Auto­cen­tra VW-Sever,  Pre­šov­ská ces­ta, Koši­ce

Inves­tor: Auto Gáb­riel, s.r.o. Koši­ce

Štú­dia, pro­jekt, 1.etapa-ukončenie 02/2015,  2.etapa-výstavba 03–11/2015,  3.etapa-výstavba 10/2015–09/2017

Foto: Roland Kilian