autosalón škoda, košice | publikované: 29.december, 2014

skod01
Dostav­ba a redi­zajn auto­sa­ló­nu Ško­da na ul.Osloboditeľov v Koši­ciach.
Inves­tor: Auto Gáb­riel, s.r.o. Koši­ce
Štú­dia,  pro­jekt,  rea­li­zá­cia /2014

Foto: Roland Kilian