bytový dom, severná ul.banská bystrica | publikované: 29.december, 2018

Byto­vý dom, Sever­ná, Ban­ská Bys­tri­ca

Návrh novo­stav­by byto­vé­ho domu  v Ban­skej Bys­tri­ci

Spo­lu­au­tor  J.Kostrian
Štú­dia, /2018