blok E, areál UPJŠ košice | publikované: 30.august, 2019

 

Blok E, Moy­ze­so­va ul.,Košice

Kom­plex­ná obno­va his­to­ric­ké­ho objek­tu

Inves­tor:  UPJŠ v Koši­ciach

štú­dia 2017, pro­jekt 2018