cizs, spišská belá | publikované: 15.september, 2019

Návrh novo­stav­by zdra­vot­né­ho stre­dis­ka v Spiš­skej Belej

spo­lu­au­to­ri  Ľ.Gallo, J.Runanin
štú­dia, ÚR /2018