telocvičňa, ondavská ulica, košice | publikované: 11.september, 2019

Telo­cvič­ňa Ondav­ská ul. Koši­ce

Dostav­ba objek­tu telo­cvič­ne T3,T4 UPJŠ v Koši­ciach

Spo­lu­au­to­ri:  Ľ.Gallo, J.Runanin
Štú­dia, ÚR /2019

dav