autocentrum barca, košice | publikované: 20.máj, 2020

Are­ál Auto­cen­tra Bar­ca, Koši­ce — sta­veb­né úpra­vy

Inves­tor: Auto Gáb­riel, s.r.o. Koši­ce

Rea­li­zá­cia 2020

Foto: Jozef Jaro­šík