fitness centrum, PIBS, praha-libuš | publikované: 20.máj, 2020

Fit­ness cen­trum

Pra­gue Bri­tish Inter­na­ti­onal School—Nort Anglia Edu­ca­ti­on, Pra­ha -Libuš
/realizácia 2019/
spo­lu­prá­ca inte­ri­ér: Rad­ka Šrám­ko­vá , Inte­ri­or Planning&Styling
foto: Kate­ři­na Ukso­vá