Polyfunkčný objekt, ul.Družby, Banská Bystrica | publikované: 27.máj, 2020

Sta­veb­né úpra­vy poly­funkč­né­ho objek­tu, ul.Družby, Ban­ská Bys­tri­ca

/štúdia 2020/

Spo­lu­au­tor: Ján Kos­trian