vzdelávacie a kultúrne centrum, slovenský grob | publikované: 26.máj, 2020

Novo­stav­ba vzde­lá­va­cie­ho a kul­túr­ne­ho cen­tra v Slo­ven­skom Gro­be

/štúdia 2020/

spo­lu­au­tor: Ján Kos­trian