Prá­ce ate­li­é­ru boli pre­zen­to­va­né na nasle­dov­ných výsta­vách: